Voor leerkrachten en ouders

De activiteiten die ondernomen worden om geld in te zamelen voor een goed doel sluiten aan bij het ontwikkelen van vaardigheden als activeren, organiseren en samenwerken. Leerlingen krijgen inzicht in de wereld om hen heen. Burgerschap krijgt op een praktische en waardevolle manier inhoud.

Downloads voor leerkrachten en ouders: